AB Hibe Programı Tercümesi

AB Hibe Programı Tercümesi

Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile birliğe aday olan ülkelerin yararlanmasına sunulmuş birçok fon bulunmaktadır. Özellikle aday ülkeler için hibe programı teşvik edilmektedir ve aday ülkelerin birliğe üyelik süreçleri esnasında her alanda gelişimini sağlamak amacıyla yoğun şekilde uygulanmaktadır. Karşılıksız olarak verilen maddi destekler sonunda aday ülkenin ilgili alanının birlik devletleri düzeyine çıkarılması hedeflenmektedir. Avrupa Birliği tarafından verilen bu destek programları sayesinde aday ülkenin eğitim, sağlık, spor ya d atarım gibi alanlarının daha iyi seviyelere gelmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde bu fondan yararlanan birçok eğitim kurumu, sağlık kurumu, sendika, dernek ve ya vakıf bulunmaktadır. Hem yerel hem de ulusal düzeyde faaliyet gösteren bu kurumlar hibeden yararlanma aşamasında AB Hibe Programı tercümesi hizmeti almaktadırlar. Firmamız uluslararası toplulukların belgeleri konusunda uzmanlaşmış personeli ile hibe programlarına sayılı firma arasında gösterilmektedir.

Hibe Belgesi Tercümesi

Avrupa Birliği’nden hibe desteği alabilmek için verilen şartların harfiyen yerine getirilmesi gerekmektedir. Her yıl yayınlanan şartnamelerin takip edilmesi, değişikliklerin gözden geçirilmesi, zamana uyulması gibi kriterlere özen gösterilmelidir. Avrupa Birliği hassas bir inceleme aşamasından geçirdiğinden yapılacak olan hatalar ya da eksik bırakmalar kurumun hibe talebinin reddedilmesi ile sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle öncelikle AB Hibe Programı tercümesi yaptırmak ve dikkatlice okumak gerekmektedir. Firmamız kurumların bu destekten yararlanabilmeleri amacıyla şartnameleri hassas bir şekilde tercüme etmekte ve müşterilerine doğru bir metin sunmaktadır. Bu sürecin titizlikle yürütülmesinin ilk aşaması Avrupa Birliği tarafından yayınlanan tüm belgelere hâkim olunması ve iyi bir başvurucu sürecinin geçirilmesidir.

Gönderilecek Belgelerin Tercümesi

AB Hibe Programı tercümesi kapsamında Avrupa Birliği belgelerinin tercümesi kadar, hibe fonuna gönderilecek olan ve kendini ifade eden belgelerin de iyi tercüme edilmesi önemlidir. Kurum tarafından yapılacak olan incelemede esas alınacak olan belgelerin hem teknik hem de kültürel olarak iyi bir tercümesinin yapılması ve hibenin neden alındığı noktasında ikna edici sözcüklerin seçilmesi gerekmektedir. Kurumun yanlış anlayacağı ya da etkisiz göreceği, bozuk cümlelerden ve anlamsız yapılardan oluşan metinler kurum nezdinde olumsuz algılanacaktır. Hibe programı başvurusu esnasında olumlu sonuca ulaştıracak çeviri hizmetleri için firmamızdan yardım alınız.