Akademik Tercüme

Akademik Tercüme

Ülkelerin vazgeçilmez bir parçası olan ve ülkenin kültürünü yansıtan dil uluslararası ilişkilerde de köprü görmektedir. Sanayi devriminden sonra ülkeler arası iletişim gelişmiş ve ticari alandan eğitime kadar bu iletişim yansımıştır. Ancak bu alanda aradaki bilgi akışının devamını sağlamak ve var olan ilişkiyi korumak için konuşulan dil ve ülkenin kültürü hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Günümüzde bir kişinin dünya dillerinin hepsini bilmesi ve bölgedeki kültüre hâkim olması imkânsız denilecek kadar zor bir şeydir. Bu gerçeği bilen ve bu alanda duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile günümüzde tercüme büroları kurulmuştur. İstenilen dilde tercüme hizmeti veren tercüme bürosu akademik tercüme ticari tercüme, hukuki tercüme gibi birçok farklı alanlar da farklı özelliklere sahip tercüme hizmetini tek bir çatı altında toplayarak hizmete tek elden ulaşmanıza imkân vermektedir.

Akademik Tercüme Nedir?

Akademik tercüme akademik alanda gerekli olan eğitim gören lise ve üniversite öğrencilerinden talep edilen bitirme tezi olarak adlandırılan araştırmalar ya da özel ilgi sebebi ile yapılan çevirilerdir. Örneğin sosyoloji bölümünde okuyan öğrenciden bölümü hakkında önemli bir detay içeren bir konuda tez ödevi hazırlanması istenir ve bu tez ödevi bu konuda bilgi paylaşmış ve farklı kültürlere sahip kişilerin söyleşileri ile desteklenmesi istenebilir. İngilizce dilinde yazılması gereken ve farklı dillerden İngilizce ye o kültürü göz önünde bulundurarak kelimenin içeriğini koruyup bu alanda tam bir çeviri gerektiği için kişi ya İngilizce diline tam hâkim olmalı ya da bu alanda bilgi sahibi olan uzman yardımından destek almalıdır. Kişiler bu alanda duyulan uzman yardımını tercüme bürolarından almaktadır. Farklı alanlarda gerek duyulan akademik tercüme hizmeti veren tercüme büromuz hatasız hizmet vermek için tercüme edilen metinleri her aşamada kontrol etmektedir.

Akademik Tercüme Ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Akademik tercüme hizmeti verirken önemli olan tercüme ederken terminolojik bilgiye sahip olmak ve kullanılan terimler için doğru kelimeyi kullanmaktır. Akademik tercüme temelinde terminoloji yatar ve özel eğitim gerektiren bu hizmet dikkat ve tecrübe ister. Bu sebeple konu hakkında gerekli bilgi ve donanıma sahip kişilerce hizmet alınması sağlanır. Tercüme hizmetimizden faydalanmak ve kısa sürede kaliteli tercüme hizmeti almak için bizimle iletişim kurabilirsiniz.