Apostil Tasdikli Tercüme

Apostil Tasdikli Tercüme

Bir belgenin resmi geçerliği olması için noter yeminli olması gerekirken aynı zamanda uluslararası geçerliliği olması da apostil ile mümkündür.

Bunun üzerine 5 Ekim 1961 tarihinde yapılan Lahey Anlaşması ile yürürlüğe girmiş olan apostil işlemi bir belge onay sistemidir. Böylece herhangi bir ülkede düzenlenmiş olan ve farklı bir ülkede de kullanılmak istenen resmi belgelere özel kaşeyle konsolosluk onayı yerine pastil yapılması yeterli olmaktadır.

Eğer uluslararası bir anlaşma için almamız gereken apostil tasdikli tercüme belgesi varsa bunun geçerli olabilmesi için yeminli tercüman ve noter onaylı olması gerekmektedir.

Aynı zamanda apostil tasdikli çeviri; kimlik, aile cüzdanı, doğum belgesi gibi yurtdışına gönderilecek belgelerde kullanılan yeminli çevirinin noter tasdiki sonrası kaymakamlık tarafından da tasdiklenmesidir. Apostil yapılması gereken belgelerde e-imza, hazır kaşe imza vb. değil ıslak resmi mühür ve imza olması gereklidir.

Tüm bu tasdik işlemleri resmi belgenin tercüme işlemi bittikten sonra yukarıda da belirttiğimiz gibi kaymakamlıklar ve valilik hukuk büroları tarafından yapılmaktadır.

Tercüme konusunda profesyonel ekibimiz ve sektörde öncü olan firmamız, sizler için noter tasdikli, yeminli ve apostil onaylı tercüme işlemlerinizi yerine getirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde apostil tasdik şerhi koymaya yetkili makamlar:

Tasdik için istenilen bazı belgeler vardır ve bunlar: tasdik edilecek resmi belge, belgeyi getiren kişinin üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan kimliği, belgeyi getiren kişi yabancı uyruklu ise pasaportu veya ikamet tezkeresidir.

İdari belgeler, noter senetleri, eğitim belgeleri ( ilkokul, lise, üniversite diplomaları vs.),medeni durum gösterilen belgeler ( doğum belgeleri, evlilik cüzdanları, evlenme ehliyeti vs.), vekâletnameler, muvafakat nameler, mahkeme kararları, devlet kurumu tarafından verilen kuruluş belgeleri, sözleşmeler vs. pastil tasdikli tercümesi yapılan belgelerden bazılarıdır.

Profesyonel çeviri hizmetinizi başlatmak, pastil tasdikli tercüme gibi ek hizmetlerimizden de yararlanmak isterseniz hemen bizlerle iletişime geçebilirsiniz.