Sözlü Tercüme

Sözlü Tercüme

Tercümanlık hizmetlerini sözlü olarak anlatılmasına sözlü tercüme denilmektedir. Bu tercüme türünde iki farklı dillerde konuşan kişilerin arasındaki diyalog anında ve kusursuz bir şekilde sağlanır. Sözlü tercüme yapacak tercümanların tercümesi yapılacak dile hâkim olması ve bu dile sahip kaynakları da rahatlıkla okuyabiliyor olması gerekmektedir. Aynı zamanda sözel olarak tercümesi yapılacak olan alan özel bir konuma sahipse tercüme yapılmadan önce tercümanların konu hakkında araştırma yaparak fikir sahibi olmaları gerekmektedir. Tercümanlık hizmeti veren kuruluşun gerek ülkemizde gerekse de dünyada sözlü tercüme, yazılı tercüme konusunda bilinen bir marka haline gelmiştir. Firmamız bünyesinde tercümanlık yapan tercümanlarımız alanında iyi eğitim almış profesyonel tercümanlardır. Sözlü tercüme hizmetleri ardıl tercüme, fısıltı tercüme ve simultane tercüme olarak üçe ayrılmaktadır.

Sözel Tercüme Nerelerde İhtiyaç Duyulur?

Sözlü tercüme hizmetlerinin ihtiyaç duyulan alanlar şunlardır; birden fazla farklı dilin bir araya geldiği toplantı konferans gibi ortamlarda sözlü tercümeye ihtiyaç duyulmaktadır.  Kamu kurum ve kuruluşlarda iki farklı dile sahip bireyler arasında sözlü tercüme hizmetleri gereklidir. Bu kurumlar devlet daireleri, okul, hastane, pasaport ve gümrük kontrol merkezleri, güvenlik kurumları gibi alanlar sözlü tercümenin yapıldığı alanlardan bazılarıdır.  Mahkemenin dilini bilmeyen davalının, davacının ve şahitlerin mahkemeyi anlamları ve kendilerini iyi savunabilmeleri için sözel tercüme hizmetlerimizden yararlanmanız gerekmektedir. Belki de hemen hemen her gün karşımıza televizyonlarda çıkmaktadır. Ana haber bültenlerinde çeşitli programlarda ve spor bültenlerinde ve yabancı kanallarında sözel tercüme kullanılmaktadır.

Sözel Tercüme Fiyatları

Sözlü tercüme fiyatları günlük özel şartlara bağlı olarak saatlik haftalık olarak hesaplanabilmektedir. Fiyatların günlük olarak hesaplanabilmesi ise tercüme yapacak tercümanların iii dışında başka iş yapmayacağından dolayı dünyanın her yerinde aynı tutarda hesaplanabilmektedir Tercümesi yapılacak dilin türü de fiyatlar konusunda etkili olmaktadır. İngilizce gibi yaygın olan dillerin tercüme fiyatları biraz daha uygun olurken, çok seyrek bilinen dillerin tercümanlık fiyatları biraz daha yüksektir. Sözel tercümenin türü de fiyatlarda göz önünde bulundurulmaktadır. Simultane tercüme özel bir ekipmana ihtiyaç duyacağından dolayı ücreti diğer sözel tercüme türlerine göre biraz daha maliyetli olmaktadır. Sözel tercüme fiyatları için bizimle iletişime geçebilirsiniz.