Hukuki Tercüme

Hukuki Tercüme

Hukuki tercüme ülkeler arası belgelerde, işlemlerde, davalarda, adli yazışmalarda, yabancı uyruklu kişilerin başvurularında ve bunlar gibi daha birçok konuda ihtiyaç duyulan bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır. Başka bir deyişle insanların zaman içerisinde farklı diller ile etkileşime girmeleri sonucunda ortaya çıkmıştır.

Toplumsal hayatı düzenleyen ve günümüzün vazgeçilmez bir parçası olan kanunların bütünü hukuku oluşturmaktadır. Öte yandan hukuk dili her ülkede ve dilde kendine özgü bir yapı taşımaktadır.

Çeviri sektörünün de kalitesini belirleyen hizmetlerden biri hukuki tercümeler olmaktadır. Çünkü hukuki bir çeviri yapılabilmesi için tercümanın kaynak ve hedef dilin kullanıldığı ülkelerin kanunları hakkında bilgi sahibi olması ve tercümeyi buna göre yapması gerekir. Aksi takdirde büyük sorunlar yaşanabilmektedir. Dolayısıyla hukuki tercüme en zor çeviri alanlarından biri olmaktadır. Bizler de bu durumun farkında olarak her türlü hukuki tercümelerinizi en iyi şekilde sunmak için alanında uzmanlaşmış tercümanlarla çalışmaktayız.

Hukuki tercümeye konu olan belge ve işlemler:

Hukuk alanında yapılan tercümelerde evraklar için yeminli tercüme ya da noter onaylı tercüme şartı aranabilmektedir. Bu şartın aranmasının nedeni ise çevirisi yapılan evrakların farklı bir dilde kullanılması ve hukuki bir boyutunun bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Hukuki tercümenin bir bütünlük içermesi gerekmektedir bu da her kelimenin ve noktalama işaretinin en ufak bir hataya yer vermeksizin yapılmasıyla mümkün olmaktadır. Bu tür belgelerde yapılan tek bir hatayla bile belge boş bir anlam taşıyabilir ya da belgenin reddedilmesine yol açabilir. Ciddiyet ve emek gerektiren bir çalışma sonucunda ortaya çıkan hukuki tercüme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.