İdari Şartname Tercümesi

İdari Şartname Tercümesi

Şirketlerin önemli kazanç yöntemlerinden birisi de özel firmalar ya da devlet kurumları tarafından açılan ihalelerdir. Firmalar yetkinlik alanlarına uygun ihalelere katılım göstererek, ihaleyi kazanmaları halinde bu alanda faaliyet yürüterek hak ediş alırlar. Tüm enerjisini ihale alanına yönlendiren firmalar da bulunmaktadır. Firmalar için ihaleler kazançlı olmasına rağmen, katı kurallar içerirler ve firmaların iyi bir planlama yapmasını gerektirirler. İhale süreçleri şartlar, avantajlar, riskler bakımından oldukça karma faktörleri içerirler. Bir ihalenin içeriği genellikle idari şartnamede belirlenir. İhale komisyonu tarafından yayınlanan ihale şartnamesi ihale ile ilgili tüm detayları içeren önemli bir belgedir. İhale alarak kazanç elde etmek isteyen firmaların ihale şartnamelerini okuma konusunda maharetli olmaları gerekmektedir. Özellikle yabancı dilde hazırlanmış ise idari şartname tercümesi yaptırılarak içeriğin iyice kavranması zorunludur.

Yabancı Firmalar İçin Tercüme

İdari şartname tercümesi ilk olarak ülkemizde ihaleye katılacak olan yabancı firmalar için söz konusu olmaktadır. Onların açılan ihalenin içeriğine vakıf olmalarını sağlamak amacıyla Türkçe hazırlanmış olan idari şartnameler firmanın dilinin çevrilerek ihaleye hazırlanması sağlanmaktadır. Firma tarafından hazırlanan teklif formları ise yeniden Türkçeye çevrilmektedir. Bu noktada çeviri işleminin en doğru şekilde yapılması firmanın ihale alımındaki şansını attıracaktır. Yanlış teklif metinlerinin hazırlanması, gerekli bazı hususların yazılmaması ya da zamanın kaçırılması gibi durumlara fırsat verilmemesi için tercüme işleminin zamanında nitelikli bir firmaya yaptırılması şirketleri için olumlu olacaktır. Firmamız ihale şartnameleri konusunda bilgili personeli sayesinde yabancı firmalara kalitesi ispatlanmış bir tercüme hizmeti sunmaktadır.

Yerel Firmalar İçin Tercüme Hizmeti

İdari şartname tercümesi kapsamında hitap edilen ikinci kısım ise yerel firmalardır. Yerel firmaların yurtdışında katılmayı planladıkları ihaleler için ilgili ülkede hazırlanan yabancı dildeki idari şartname Türkçeye çevrilmektedir. Yerel firmalarımız tarafından tercüme işlemimize uygun olarak hazırlanan teklif metinleri yeniden ilgili ülkenin diline tercüme edilerek firmaların ihaleye katılımları sağlanmaktadır. Firma tarafından ihalenin kazanılması halinde ileriki aşamalar için de tercüme hizmeti devam etmektedir. Firmaların ihalenin içerdiği cezai şartları ve teslimat süreleri ile ürün nitelikleri konusunda net şekilde bilgilenmeleri sağlanmaktadır. Teknik terimler konusunda yetenekli personelimiz sonuç almaktadır. İhalelerde bir adım önde olmak için şartnameleri firmamıza emanet ediniz.