Noter Tasdikli Tercüme

Noter Tasdikli Tercüme                                

Bir belgenin çevirisi yeminli tercüman tarafından yapıldıysa, belge tasdik edilmiş tercüman ya da tercüme bürosu tarafından çevrildiyse ve noter önünde yemin yapıldıysa onaylanmış çeviri olarak kabul edilir. Noter tasdikli tercümede noter yapılan çevirinin yeminli tercüme olduğunu onaylayıp imzalamalıdır. Ülkemizde de bir çevirinin yasal olarak kabul görmesi için yeminli tercüman tarafından çevrilip noter tasdiki alması gerekir. Genellikle resmi evraklar için noter tasdikli tercüme yapılır.

Noter onaylı tercüme yapan yeminli tercümanın yemin zaptı bulunan noter tarafından onaylanmış olması gerekir.

Noter Tasdikli Olması İstenen Bazı Belgeler Şunlardır.

Belgeler ikişer nüsha olarak hazırlanır ve notere götürülür. Noter onayı yaptırılır. Onaydan sonra bir belge onayı yaptıran kişiye verilir bir kopyası da noter arşivinde tutulur. Bizler de nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, boşanma evrakları, evlat edinme, uyruk değiştirme, miras işlemleri, diploma, transkript, pasaport, kimlik gibi işlemleriniz için noter onaylı çeviri hizmeti vermekteyiz. Özellikle Beyoğlu bölgesinde bulunan birçok noterde işlem yapabilmek için gerekli olan zaptımız bulunmaktadır.

Noter onaylı tercümede hazırlanan belgenin nerede kullanılacağına ve kabul edecek kurumunun istediği şartlara göre işlemler yaptırmanız gerekebilir. Tüm bu ek işlemlere göre ve de belgedeki metin yoğunluğuna göre de tercüme fiyatları farklılık göstermektedir.

Tercüme sürecinizi yakından takip etmek ve doğruluğundan emin olmak istediğiniz noter onaylı çeviriniz için sizlere her zaman yardımcı olmaktayız. Hizmetlerimizden faydalanmak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.